Alueesta PK-yrityksen tietosuoja

Kuinka tietosuoja-asiat saa parhaiten koordinoiduksi pk-yrityksessä? Eroavatko vastuut isompiin verrattuina?